Eroare!!! (Browserul ar trebui sa afiseze continutul Adobe Flash).

Curs de calificare în ocupaţia „TRANŞATOR” - nivel calificare: 1

Organizator: Infoprob Bacău

Număr ore instruire: 120 ore teorie si 240 ore practică

Perioada de desfăşurare: ianuarie - martie 2011

Număr minim de participanţi: 21

Competenţe dobândite în urma parcurgerii programului de formare profesională:

1. Comunicarea la locul de munca;

2. Desfasurarea muncii in echipa;

3. Aplicarea NMP si NPSI

4. Asigurarea conditiilor igienico – sanitare;

5. Planificarea activitatii proprii;

6. Prevenirea poluarii mediului;

7. Ciontolirea – dezosarea carnii;

8. Finisarea carnii in vederea livrarii;

9. Intocmirea documentelor specifice;

10.Intretinerea echipamentelor;

11.Pregatirea semifabricatelor si a carnii pentru comercializare;

12.Pregatirea transarii;

13.Prepararea semifabricatelor;

14.Receptia materiilor prime;

15.Transarea carnii.

Se asigură suport de curs fiecărui cursant şi materialele didactice necesare pentru desfăşurarea instruirii (videoproiector, flipchart, dosar pentru notiţe şi pixuri etc.)

Instruirea practică se va desfăşura la locul de muncă al participantului, în timpul programului de lucru. Inscrierea participanţilor la un curs de calificare este condiţionată de acceptul întreprinderii angajatoare de a semna protocolul de colaborare cu furnizorul de formare profesională privind punerea la dispoziţie a spaţiului şi echipamentelor necesare pentru desfăşurarea instruirii practice. Deasemeni, este necesar ca furnizorul să identifice un instructor de practică în cadrul aceleaşi întreprinderi, care să fie de acord să susţină instruirea practică.

Absolvenţii cursului de calificare în ocupaţia „tranşator” vor beneficia de o subvenţie în valoare de 200 lei.

Condiţiile de eligibilitate, precum şi documentele necesare inscrierii le regasiti in coloana din dreapta a paginii.

Acest curs este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, in cadrul proiectului „Calificarea resurselor umane din intreprinderi - stimulent al performanţei şi adaptabilităţii pe piaţa muncii”.

 

Conditii de eligibilitate

  1. Să fie angajaţi în întreprinderi din judeţele din Regiunea Nord-Est, inclusiv membri ai asociaţiilor familiale şi persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice în mod independent;
  2. Să deţină minim studii generale obligatorii pentru programele de calificare;
  3. Să deţină minim studii medii pentru programul de calificare în ocupaţia „agent comercial”
  4. Să nu deţină calificare în ocupaţia pentru care optează.

Documente necesare înscrierii:

  1. Cerere de inscriere
  2. Copie act identitate;
  3. Copie Certificat Naştere;
  4. Copie Certificat Căsătorie sau alt document în cazul schimbării numelui;
  5. Copie act de studii;
  6. Adeverinţă de salariat.

Aplica Online: